top of page

Komunitní centrum Městské části Dolní Počernice

KC jako doma

Projekt komunitního centra Jako doma je dlouhodobý, pečlivě připravovaný už měsíce.

Městská část Dolní Počernice tímto projektem podporuje soudržnost komunity a poskytuje zejména našim seniorům prostor a prostředky k seberealizaci v místní komunitě. Jedná se o veřejné víceúčelové zařízení, v němž se mohou setkávat občané všech generací. Otevření proběhlo koncem ledna 2022.

Centrum je určené pro nás pro všechny jako místo společného setkávání, pro realizaci volnočasových aktivit všeho druhu a pro všechny generace. Prostor je vhodný pro setkání zájmových volnočasových spolků i neformálních uskupení občanů naší městské části.

Plánujeme (nebo již realizujeme) pohybové, kreativní a vzdělávací aktivity, usnadňující orientaci v mnoha oblastech běžného života, jako je oblast ovládání moderní techniky, rozvoje komunikačních a prezentačních dovedností apod. Rádi bychom propojili všechny generace občanů, poskytli radu, zábavu i oporu. Podpora v první řadě míří na naše seniory, kteří se někdy mohou v rychle se rozvíjející městské části cítit opomíjeni. Městská část Dolní Počernice si však životních zkušeností svých dříve narozených spoluobčanů velmi váží a

všichni v centru budeme vděční, když nám část své lidské životní moudrosti předají. Když se podělí o dovednosti a zkušenosti, které nasbírali na své cestě životem.

PRZ_7030.png
bottom of page