Komunitní centrum Městské části Dolní Počernice

KC jako doma

Projekt komunitního centra Jako doma je dlouhodobý, pečlivě připravovaný už měsíce.

Městská část Dolní Počernice tímto projektem podporuje soudržnost komunity a poskytuje zejména našim seniorům prostor a prostředky k seberealizaci v místní komunitě. Jedná se o veřejné víceúčelové zařízení, v němž se mohou setkávat občané všech generací. Otevření proběhlo koncem ledna 2022.

Centrum je určené pro nás pro všechny jako místo společného setkávání, pro realizaci volnočasových aktivit všeho druhu a pro všechny generace. Prostor je vhodný pro setkání zájmových volnočasových spolků i neformálních uskupení občanů naší městské části.

Plánujeme (nebo již realizujeme) pohybové, kreativní a vzdělávací aktivity, usnadňující orientaci v mnoha oblastech běžného života, jako je oblast ovládání moderní techniky, rozvoje komunikačních a prezentačních dovedností apod. Rádi bychom propojili všechny generace občanů, poskytli radu, zábavu i oporu. Podpora v první řadě míří na naše seniory, kteří se někdy mohou v rychle se rozvíjející městské části cítit opomíjeni. Městská část Dolní Počernice si však životních zkušeností svých dříve narozených spoluobčanů velmi váží a

všichni v centru budeme vděční, když nám část své lidské životní moudrosti předají. Když se podělí o dovednosti a zkušenosti, které nasbírali na své cestě životem.

PRZ_7030.png